Cyfrowa Przestrzeń

W najnowszym raporcie o rynku projektów elektronicznych (EDMD – Electronic Design Market Data), ESD Alliance, będąca częścią społeczności technologicznej SEMI, donosi, że branża zajmująca się projektowaniem systemów elektronicznych (ESD) zanotowała wzrost przychodów o 5,3% w drugim kwartale 2023 roku. Przychody te wyniosły 3,968 mld dolarów w porównaniu do 3,764 mld dolarów w drugim kwartale 2022 roku. Średnia ruchoma przychodów z ostatnich czterech kwartałów, porównująca te cztery z poprzednimi, wzrosła o 9,5%.

Wzrost ogólnych przychodów z branży automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA) w drugim kwartale roku 2023 został ograniczony przez słabe wyniki w dziale półprzewodników IP. Niemniej jednak, przychody związane z licencjami i obsługą techniczną, obejmujące wszystkie narzędzia projektowe, odnotowały wysoki wzrost wynoszący 16,1%, przy dwucyfrowym wzroście w regionach na całym świecie, z wyjątkiem Japonii – zauważył Walden C. Rhines, sponsor raportu SEMI Electronic Design Market Data.

Firmy uwzględnione w raporcie EDMD zatrudniały łącznie 59,160 pracowników na całym świecie w drugim kwartale 2023 roku, co stanowi wzrost o 11,8% w porównaniu do poziomu zatrudnienia w drugim kwartale 2022 roku (52,918 pracowników), oraz wzrost o 2,5% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku.

Zmiany rok do roku w przychodach według kategorii produktów i zastosowań.

  • Przychody z zastosowań inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE – Computer-Aided Engineering) wykazały imponujący wzrost o 19,7%, osiągając poziom 1,512 mld dolarów. Średnia ruchoma z ostatnich czterech kwartałów dla CAE zarejestrowała wzrost o 17,6%.
  • Natomiast przychody z projektowania i weryfikacji układów scalonych (IC – Integrated Circuit Physical Design and Verification) wzrosły o 14,2%, osiągając 689 mln dolarów. Średnia ruchoma dla tej kategorii z ostatnich czterech kwartałów zanotowała wzrost na poziomie 17,2%.
  • Przychody z płytek drukowanych i modułów wielochipowych (PCB i MCM – Multi-Chip Module) wzrosły o 6,3%, osiągając 369 mln dolarów. Średnia ruchoma z ostatnich czterech kwartałów dla tej kategorii wzrosła o 11,7%.
  • W przypadku przychodów z własności intelektualnej w obszarze półprzewodników (SIP – Semiconductor Intellectual Property) zanotowano spadek o 11,6%, osiągając poziom 1,255 mld dolarów. Średnia ruchoma dla SIP z ostatnich czterech kwartałów spadła o 1,6%.
  • Przychody z usług wzrosły o 5,2%, osiągając 137,5 mln dolarów. Średnia ruchoma z ostatnich czterech kwartałów dla usług wzrosła o 12,3%.

Układy scalone

Zmiany rok do roku w przychodach według obszarów geograficznych.

  • Obie Ameryki, jako największy obszar pod względem przychodów w analizowanym okresie, zakupiły produkty i usługi z zakresu projektowania systemów elektronicznych o wartości 1,628 mld dolarów w drugim kwartale 2023 roku, co oznacza minimalny spadek o 0,6%. Niemniej jednak, średnia ruchoma z ostatnich czterech kwartałów dla obu Ameryk zanotowała znaczący wzrost o 7,5%.
  • Z kolei Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) zwiększyły zakupy produktów i usług związanych z ESD, osiągając wartość 509,4 mln dolarów w drugim kwartale 2023 roku, co oznacza wzrost o 7,8%. Średnia ruchoma dla regionu EMEA w ostatnich czterech kwartałach zanotowała wzrost o 8,2%.
  • Japonia, natomiast, odnotowała spadek zamówień na produkty i usługi z zakresu ESD o 4,3%, osiągając poziom 241,6 mln dolarów w drugim kwartale 2023 roku. Średnia ruchoma z ostatnich czterech kwartałów dla Japonii spadła minimalnie o 0,3%.
  • Region Azji i Pacyfiku (APAC) wykazał znaczący wzrost, zakupując produkty i usługi z zakresu ESD o wartości 1,584 mld dolarów w drugim kwartale 2023 roku, co oznacza wzrost o 13,1%. Średnia ruchoma dla regionu APAC z ostatnich czterech kwartałów wykazała imponujący wzrost na poziomie 14,4%.